Pašvaldības īpašumā vai lietojumā atrodas 1403 ha.

 

Pašvaldības zemes gabalu izvietojums Līvānu novadā.

Potenciāli izmantojamo ražošanas ēku saraksts

Industriālās teritorijas Līvānos 

Investīciju katalogs - Līvānu novads

Kopsavilkums - uzņēmējdarbības vide Līvānu novadā

 

KONTAKTI: 65307800 / info@liic.lv