27.11.2015
Līvānu novada uzņēmēji piedalās 2. Vislatvijas Reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā Ogrē

2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Ogrē ir nākamais solis Mārupes uzņēmēju biedrības pagājušajā gadā iedibinātās prakses nostiprināšanā. Šī gada kongresa tēma ir “Reģionālās attīstības koncepcija. Valsts. Pašvaldība. Uzņēmēji.”

Nacionālās attīstības plāna (NAP) redzējums par Latviju iezīmē, ka 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, katrs šeit varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. Vienlaikus plāns iezīmē sociālekonomiskās atšķirības starp dažādiem Latvijas reģioniem, paredzot nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai ražošanas un pakalpojumu sektorā reģionos. Bet kā to reāli izdarīt?

Visefektīvāk, ņemot NAP kā pamatdokumentu, ir veidot reģionālās attīstības stratēģijas reģiona un uzņēmējdarbības attīstībai. Bet vai tā notiek? Un, ja notiek, tad vai tā ir cieša un abpusēji ieinteresēta saruna un darbs starp pašvaldību un uzņēmējiem? Kādi ir rezultāti? Vai tie apmierina abas puses un galvenais, vai sadarbība ir efektīva?

Uz šiem un citiem jautājumiem tika meklētas atbildes kongresā, gan analizējot situāciju Latvijā kopumā, gan iepazīstoties ar Latvijas un citu valstu piemēriem.

2. kongresu organizēja Ogres novada uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību. KOngresā piedalījās arī Līvānu novada uzņēmēji.