Biedrība Līvānu novada uzņēmēji


 

Biedrība „Līvānu novada uzņēmēji” (LNU) ir nevalstiskā organizācija, kas apvieno savās rindās Līvānu novada uzņēmumus.


Biedrība “Līvānu novada uzņēmēji” ir 2013. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Līvānu novadā.

Biedrības dalībnieku skaits aug un šobrīd tā apvieno 14 uzņēmumus.


Biedrības mērķi:

 

Ko Jūs iegūstat, pievienojoties LNU?

 

Lai vairāk uzzinātu par LNU, aicinām sazināties:
LNU valdes locekle – Zane Gaiduka, Tel.: 26070822


IESTĀŠANĀS KĀRTĪBA LĪVĀNU NOVADA UZŅĒMĒJU BIEDRĪBĀ:

Biedrībā var iestāties komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku saimniecība vai saimnieciskās darbības veicējs, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar Līvānu novadu, un kuram rūp uzņēmējdarbības attīstība Līvānu novadā.

Jaunus biedrus uzņem ar Padomes lēmumu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku pieteikumu.

Pretendenta pieteikums tiek izskatīts tuvākajā biedrības valdes sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums par pretendenta iestāšanos biedrībā. Pretendents kļūst par pilntiesīgu biedrības dalībnieku pēc iestāšanās un ikgadējās biedra naudas samaksas.


Lai kļūtu par biedrības „Līvānu novada uzņēmēji” (LNU) biedru, Jums personīgi, elektroniski vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums par iestāšanos LNU 

2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

3. Pieteikuma anketa (oriģināls). (iesniegums un anketa doc. formātā)

 

Pēc dokumentu saņemšanas LNU informē pretendentu par LNU Padomes sēdi, kurā tiks izskatīts jautājums par pretendenta uzņemšanu. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem LNU Padome ar vienkāršu balsu vairākumu.


LNU aktivitātes:

 


Laipni lūdzam biedrībā „Līvānu novada uzņēmēji” – strādāsim kopā Latvijas un Līvānu novada ekonomiskajai izaugsmei un labklājībai!

 

 

Biedrība Līvānu novada uzņēmēji
Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Reģ.Nr.40008212086

AS Swedbank, HABALV22
Konts LV65HABA0551036949639
Valdes locekle Zane Gaiduka
Tel.: 26070822
e-pasts: zane.gaiduka@gmail.com