Pēc statistikas datiem Līvānu novadā reģistrēti:

317 SIA, 120 IU, 374 Z/S, 120 IK un 668 saimnieciskās darbības veicēji.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARU ĪPATSVARS % LĪVĀNU NOVADĀ.


Šajā sadaļā apkopota informācija par Līvānu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pa to darbības nozarēm, kā arī par citu novadu uzņēmumiem, kuru pakalpojumi Līvānu novadā pieejami uz vietas.

Saite - Līvānu novada uzņēmumu saraksts un kontakti 

Līvānu novada uzņēmumi kartē